Lars-Christian Brask

Folketingskandidat i Roskilde

Mød Lars-Christian

16. januar 2019

Lars-Christian Brask Venstre Folketingskanditat i Roskildea

Jeg hedder Lars-Christian Brask. Jeg bor i Roskilde sammen med min familie, hvor jeg også er i byrådet for Venstre. Jeg er 2. viceborgmester og næstformand for Plan- & Teknikudvalget. Jeg stiller op til Folketinget i Region Sjælland.

Som erhvervsmand og byrådsmedlem har jeg klare holdninger, som jeg står ved. Jeg tror på, at det er i dialogen, hvor holdninger udveksles, at de bedste ideer og tanker udvikler sig. Efter at have øvet mig på lokalpolitik i fem år, er jeg nu klar til Folketinget, hvor jeg vil arbejde for at Danmark bevarer sin position som et af de bedste lande at leve i. Dette har jeg lært at sætte pris på bl.a. fordi jeg har boet 19 år i udlandet. 

Hvorfor Folketinget? 

Jeg stiller op til Folketinget, fordi jeg gerne vil være med til at påvirke udviklingen af Danmark. Jeg medbringer både erhvervserfaring med ledelse af virksomheder, 19 års erfaring som borger i udlandet og en holdning om, at Danmark er et fantastisk land! 

Vi skal passe på Danmark og udvikle det, så vi bliver ved med at være et af de bedste lande i verden at leve i. Vi skal sikre, at Danmark fortsætter med at være et godt sted at blive født, vokse op og leve sit liv. 

Når jeg kommer i Folketinget vil jeg kæmpe for: 

* Stærk infrastruktur i hele Danmark – både inden for det digitale, sundhed og bevægelighed 

* En god uddannelsesstruktur, som gør at alle uddannes og efteruddannes, så vi får bedst mulig gavn af alles kompetencer. 

* Fokus på bæredygtighed, miljø og økologi, fordi vi skal passe på de ressourcer, som vi har fået. Samtidig har vi i Danmark altid været førende på dette område og kan derfor bruge vores viden og erfaring, som eksportvarer. Det skal vi blive ved med! 

* En seriøs integration af de borgere, som har valgt at flytte til Danmark, så de bliver integreret i vores samfund og bidrager til udviklingen af Danmark 

Jeg vil ikke nødvendigvis sige, at skatten skal ned – men vi skal sikre, at de penge staten forvalter bruges på den bedst mulige måde – det bliver vi nødt til at have styr på før vi ved, hvor det rigtige niveau ligger. 

Du kan læse mere om de enkelte områder under mine mærkesager. 

Hvorfor er jeg gået ind i politik

Jeg synes, at det danske samfund er fantastisk, og vi har et stærkt demokrati og velfærdssamfund, som gør det til verdens bedste land at leve i. Det skal vi værne om, passe på og blive ved med at udvikle. Når jeg har valgt at gå ind i politik, så er det fordi jeg mener, at vi skal blive ved med at værne om frihedsmulighederne i vores grundlov, sikre gode og rigtige uddannelsesmuligheder for alle, være åbne over for nyt og ikke være bange for at gå forrest. Vi skal kigge fremad og se på mulighederne og ikke bruge for meget af vores energi på frygt og skue bagud. Vi er et innovativt land, som på mange punkter er med til at sætte standarden for den fremtidige verden. Når udlandet kigger på os, er det med misundelse over alt det, vi kan få til at fungere, fordi vi har tillid til det nye. Vi har opsat rammer, så udviklingen styres og ikke løber helt ud i sandet. Det skal vi blive ved med at have fokus på. Selvfølgelig skal vi gribe ind, når noget stikker for meget af. 

Mit fokus ligger på, at vi skal opbygge et bæredygtig samfund, som er en balance mellem et fremtidssikret miljø og en fornuftig økonomi, som samtidig rummer muligheder for vores forskellige behov. Vi skal være langt bedre til integration, og vi skal fortsat sikre et højt uddannelsesniveau til alle. Det er en god investering. Vi må ikke opbygge et a- og b-samfund, hvor det er bedre at bo nogle steder end andre – vi skal sikre en god infrastruktur i hele landet. 

Med fokus på dette og et åbent og frit sind til, mener jeg, at vi kan møde fremtidens udfordringer – og blive ved med at leve i et af verdens bedste (og lykkeligste) lande. 

Hvad vil jeg gøre

Jeg er god til at se mulighederne og er vant til at kæmpe for min overbevisning. Gennem argumentation og diskussioner finder vi frem til de bedste resultater for alle – og jeg altid klar til at give mit besyv med. Jeg mener, at jeg med min erhvervserfaring og oplevelser fra udlandet kan tilføre ny energi og nye løsningsmuligheder til det danske folkestyre, som helt klart vil være til fordel for bl.a. borgerne i Region Sjælland. Vi har brug for ny energi på Christiansborg for at kunne møde fremtidens udfordringer.