Lars-Christian Brask

Folketingskandidat i Roskilde

MÆRKESAGER

28. januar 2019

Selvom man ikke altid kan få det præcis, som man vil have det, så vil jeg i Folketinget bl.a. have fokus på:

Infrastruktur 

Vi skal have en velfungerende infrastruktur, som gør, at alle borgere nemt og frit kan fungere i dagligdagen. Region Sjælland er i høj grad gennemkørselsområde for borgere, der skal til og fra Hovedstaden. Det giver nogle udfordringer for os, når vi skal transportere os. I modsætning til i Hovedstaden har vi også tyndt befolkede områder. Her skal der fokus på, at borgerne i områderne får tilbudt en god infrastruktur – også digitalt - så de kan følge med udviklingen og passe deres job og liv uden at blive sat bagud. 

Jeg vil derfor arbejde for, at vi i Region Sjælland: 

* får en stærkere infrastruktur med bedre veje og forbindelser på tværs af regionen. 

* har et tidssvarende sundhedstilbud på lige fod med Hovedstaden/resten af Danmark. Det gælder både, at vi kan komme hurtigt på hospitalet, når vi kommer til skade, men også at vi er i gode hænder og får den nødvendige behandling. 

Forsyningen skal være god i hele landet – det gælder også digitaliseringen, det nytter ikke noget, at vi oplever sorte huller ude på landet. Det begrænser udviklingen og får os alle til at pendle på samme tidspunkt. Tænk, hvis en del af arbejdet kunne klares effektivt hjemmefra og derved sprede behovet for at være på farten i bus, tog eller i bil. 

Uddannelse 

Det er vigtigt, at vi bliver ved med at uddanne os. Vi skal have de unge ind på uddannelsesinstitutioner, hvor de både kan beskæftige sig med noget, der har deres interesse og yde deres andel til samfundet. Vi skal have gode uddannelsesmuligheder ude i landet – specielt på ungdomsuddannelsesniveau skal vi sikre, at der inden for en rimelig afstand er gode uddannelsestilbud til alle. 

Vi skal sikre, at vores børn og unge får en god uddannelse, som gør, at de kan få et godt liv og bidrager til samfundet med de kvaliteter, som de har. Jeg mener ikke, at alle skal gå mange år i skole og evt. på universitetet. Vi skal finde ud af, hvad den enkeltes styrker er og så bruge dem bedst muligt i samfundet. Det betyder også, at vi skal sikre, at der er lærepladser og praktikpladser til alle, så det kan komme godt i gang. Samtidig skal mest mulig uddannelse ske lokalt. 

Bæredygtighed, miljø og økologi. 

Vi skal værne om jorden. Samtidig skal vi som foregangsland bruge og udnytte vores viden til både sælge vores økologiske produkter og vores viden om bæredygtighed, miljø og økologi til resten af verden. Vi skal støtte lokale initiativer, hvor de gode ideer udvikles, samtidig med at vi passer på det lokale miljø. 

Integration 

Vi skal styrke integrationen af de borgere, som ender med at flytte til Danmark af forskellige årsager. De er en værdi for vores samfund, når vi får dem rigtig integreret, og de bidrager og nyder godt af det danske samfund. Vi skal tage ansvar for at sikre en god integration.