Lars-Christian Brask

Folketingskandidat i Roskilde

HOLDNINGER

10-05-19

VI SKAL BEVARE VELFÆRDSSTATEN

Det er ikke blot det yderste højre med Paludan i spidsen, der graver en dyb grøft imellem ’os og dem’, regeringsbærende partier som vores eget hjælper godt til. Som indvandrer og udvandrer har jeg set Danmark indefra og udefra, så lad mig sige det som det er: Med vores nuværende tilgang skaber og bibeholder vi selv de parallelsamfund, vi kritiserer.

Inden påskeferien stillede tre venstre-ministre sig op på et pressemøde, med et budskab op til valgkampen: ”En stemme på rød blok er en stemme på flere asylansøgere”. Det argument vil jeg ikke anfægte. Jeg vil derimod på det kraftigste anfægte den retorik, vi forsøger at stå som bannerførere for og beklage over for de mennesker, der bliver taget ufrivilligt til gidsel i denne debat. 

Flygtninge og indvandrere skal tilsyneladende igen i år være et af temaerne, som skal gøre det klart for vælgerne, hvad forskellen er mellem rød og blå. Det er ærgerligt. Som politikere har vi ansvar for at bevare velfærdsstaten – og de danske værdier, som hele vores samfund er bygget op om.

Vi bringer ubevidst velfærdstaten og de danske værdier i fare, når vi taler om ’et Danmark for danskerne’. Hvorfor? Det er egentlig meget simpelt. Vores velfærdssamfund, er bygget op på tre elementer: Fremdrift, sammenhængskraft og tillid. Der kræver ikke meget for at se, at den politiske agenda om flygtninge og indvandrere fordrer det helt modsatte af netop de tre elementer. 

Jeg mener, at vi igennem arbejdsmarkedet kan skabe grundlaget for at bevare velfærdsstaten og vores værdier, ved netop at inddrage flygtninge og indvandrere i meget højere grad. Vi lærer at forstå hinanden. Vores sprog, skikke og kultur opleves positivt fremfor at blive mødt af en solid mur, isolation og en distancerende retorik.  

Flygtninge fra krig, død og ødelæggelse samt indvandrere har svært ved at blive en del af arbejdsmarkedet – og flere bliver ikke kaldt til samtale på grund af deres udenlandske navn. Det er uudnyttet potentiale og skal ses som en ressource, ikke en omkostning. De kan og skal være med til at skabe vækst og fremdrift. Vi skal ikke skælde på dem, fordi de ’tager vores arbejdspladser’. Smid de dårlige og fordummende skræmmekampagner ud. I dag sender en lang række europæiske nabolande deres arbejdskraft til Danmark – fordi vi netop har for få i f.eks. byggebranchen.

Der findes i dag en strukturel modstand mod at få reelle flygtninge og indvandrere ind på arbejdsmarkedet. Når de kommer til landet, må de ikke tage sig et arbejde, før deres papirer er godkendt og det er principielt også fint – hvis vi ikke tog flere år om at behandle dem. At holde mennesker med lysten til at arbejde væk fra arbejdsmarkedet i flere år er grundlæggende spild og ekstremt demotiverende. De fleste mennesker - der kommer herop - er vant til at arbejde hver eneste dag og generelt mange flere timer end danskerne. Når vi vil behandle deres sag først, så må vi gøre det hurtigere. I Schweiz har man i en årrække behandlet langt de fleste sager inden for det første døgn. Derudover har man opstillet en række simple kriterier for hvornår man er dømt ude eller inde. 

Frem for at være passivt-aggressive og nøle afsted med 2 års sagsbehandling før man kan få lov til at arbejde i Danmark, så bør man måske i stedet kigge til andre lande, som har større succes med den interne tillid, arbejdslyst og sammenhængskraft. I stedet for at tale konsekvent om dem, vi ’ikke vil have’, så skulle vi måske i stedet tale om ’dem vi gerne vil have’, så vi ikke lukker muligheden for at tiltrække produktiv og villig arbejdskraft. 

Stem personligt, sæt X ved Lars-Christian Brask.

Støt min kampagne med et bidrag på MobilePay 36 940 med 20,- kr. til en valgplakat.

05-04-19

DANNELSE TIL UDDANNELSE

Når jeg sidder og tænker over denne forudsætning, da får det mig til at spørge, hvad betyder det for børn og unge fra barn til voksen.

Hvad betyder dannelse? ”Dannelse er betegnelsen for dels en pædagogisk norm ved valg af indhold i opdragelse og undervisning, dels en social norm, der udpeger en bestemt adfærd, væremåde, opførsel og viden som dannet”. 

Det betyder for mig, at gennem forældres påvirkning af barnet dannes grundlaget for barnets fremtid. Det betyder at barnets tarv i bund og grund er forældrenes ansvar. Sagt på en anden måde; forældrene skaber grundlaget for barnets dannelse for livet. Ikke noget ”hokus pokus” her, men bare understreget.

Samtidig bliver barnets dannelse i dag påvirket gennem vuggestue og børnehave, dvs., pædagoger, assistenter og ledelse får indflydelse på - nogle vil sige; et medansvar - for barnets dannelse i institutionens åbningstid. De er medskabende for dannelsen til grundskolen.

I grundskolens kommende 9-10 år dannes barnets grundlag for dannelse til uddannelse på erhvervsskoler, handelsskoler og gymnasier, dvs., skoleledelse og lærere har et medansvar for barnets dannelse i skoletiden.

I den sammenhæng spørger jeg tit mig selv, hvad er det, vi er her for – svaret er; det er børnene, de er vores fremtid.

Det betyder, at det er vigtigt, at vi politisk sætter nogle rammer for et godt grundforløb i daginstitutioner og skoler. Det gælder både for trivsel og arbejdsglæde for børn, ansatte og ledelse. Det er min overbevisning, at glade børn med højt selvværd vil gøre en forskel for dig, vores samfund og fremtiden.

Det vil jeg arbejde for, ved at skabe en økonomi, der vil sikre, at der er ressourcer til rådighed i form af personale og en økonomi, der er tilpasset aktiviteterne i daginstitutioner, grundskoler og uddannelsesinstitutioner. 

Jeg mener også, at vi som politikere kun skal beskæftige os med ”hvad”, der skal opnås og ikke med ”hvordan”, det skal gøres.

Vi skal vende modellen på hovedet og lade de ansatte beslutte, hvordan der skal eksekveres og give dem frihed til at performe og skabe menneskelige resultater.

Stem personligt, sæt X ved Lars-Christian Brask, det vil gøre en forskel for børns vilkår.

Støt Lars-Christian Brask - køb en valgplakat for 20 kr. - brug Mobile Pay nr 36940

26-03-19

IT'S THE ECONOMY, STUPID

Bill Clinton er ofte citeret for ovennævnte udtalelse i forbindelse med valgkampen i 1992, hvor han vandt præsidentkampen over George HW Bush, som ikke blev genvalgt og kun fik en periode i Det Hvide Hus.

I mikrokosmos til vor egen by; Roskilde, hvor budgettet for 2020 nu skal rundbarberes med minimum 70 millioner kroner. Sundheds og omsorgsområdet skal holde for med besparelser på næsten 20 millioner kroner. Et område som i forvejen er presset grundet bl.a. et større antal ældre som generelt lever længere og som har ret og krav på anstændig, kvalificeret og værdig hjælp i det nødvendige omfang. Det er generationen som har opbygget vort velfærdssamfund og som nu bør nyde frugterne af mange års indsats på arbejdsmarkedet og betaling til fællespuljen via skat.

Ligger Roskilde højt, når det drejer sig om ældreforsorg i forhold til sammenlignelige kommuner på Sjælland? Nej! Roskilde bruger 36.549 kr. pr. ældre borger pr. år.  Slagelse bruger 42.880 kr. mens Stevns er i bund med 30.341 kr. Så vi har ikke noget at prale af og med de kommende besparelser, kommer det til at se værre ud.

Er kommunens økonomi så dårlig og hvad skyldes det?  Ja og et rungende ja! Jeg har talt for døve ører i byrådet og økonomiudvalget , men ganske enkelt, så er der spenderet på store prestigeprojekter som den skandaløse svømmehalstilbygning og parkeringshus, som ikke giver meget merværdi til de borgere, der via deres skatter betaler for excesserne. Hertil for sen og dårlig ledelse af de økonomiske udfordringer.

På ældreområdet varetager en række frivillige organisationer endda opgaver til støtte og hjælp for aktive ældre, men også for svagere ældre. Det kan være besøgsvenner, aflastere til familier, hvor et familiemedlem er ramt af demens, motion og ikke mindst det nye projekt ensomhed hvor ældre ensomme tilbydes at blive aktive i en af de mere end 200 foreninger byen rummer. Alt båret af frivillige hænder som kan og vil - og uden at det koster en krone fra skatteindtægterne.

Jeg lægger vægt på økonomisk forsvarlig ledelse som en mærkesag og har stedse været talsmand herfor i byrådet og i økonomiudvalget. Jeg gik også til valg på behov for "ansvarlig økonomisk ageren”. Det er kedeligt og ikke lige let at forstå bredt, men det er pine død nødvendigt, at nogen er voksen og ansvarlig. Desværre er toget kørt af sporet og pengene er brugt, så nu kommer den hårde oprydning, hvor der er endnu mere behov for økonomisk indsigt og ansvarlighed.

Jeg er dog ganske klar i spyttet, når det kommer til vores ældre; "træd forsigtigt socialdemokrater, I, der har det politiske flertal i byrådet, skal skære de ca. 20 millioner kr. på ældre og omsorgsområdet”.

Husk at stem personligt til folketingsvalget på den lokale kandidat, som gerne må være mig;-)

Støt Lars-Christian Brask - køb en valgplakat for 20 kr. - brug Mobile Pay nr 36940

01-03-19

EU SKAL GÅ FORREST OM AT SIKRE FAIR KONKURRENCE OG UNDGÅ SPEKULATION I SELSKABSSKAT

Der er meget vi kan være stolte af i EU: EU har sørget for fred i 70 år. EUs Indre Marked har givet Europa en uhørt velstandsstigning og givet forbrugerne lavere priser på en lang række varer og tjenesteydelser. EU holder øje med fair konkurrence, og forbrugerbeskyttelse, og EU gør det lettere at arbejde, studere og rejse i Europa. EU sikrer regler for sunde fødevarer og EU lægger pres på andre lande verden over, når det drejer sig om klimabeskyttelse, og har fastsat ambitiøse mål for reduktion af CO2.

I weekenden deltog jeg i Venstres sidste Folketingskandidatsamling inden valget. Nogle få timer før – også i Bella Centeret – blev vores dygtige EU-kandidat i Sjællands Storkreds; Linea Søgaard-Lidell, valgt til at stå som nr. 2 på stemmesedlen - lige efter spidskandidaten. Jeg kan klart anbefale at stemme på Linea til Europaparlamentsvalget, den 26. maj.

Som international erhvervsmand går jeg ind for fri og fair konkurrence. Også i EU. Og ét sted, hvor vi faktisk godt kunne trænge til lidt mere i EU, er på selskabsskatten: I Venstre foreslår vi derfor, at der sættes en bund under selskabsskatten i EU.

Det sætter velfærden og fællesskabet under pres, når store multinationale selskaber spekulerer i at placere deres overskud i skattelylande og dermed undgår at betale skat, hvor pengene er tjent. I Irland og Letland er selskabsskatten f.eks. under 15%, mens den i Danmark er 22% og Frankrig 34%. Derfor ønsker vi i Venstre at indføre en fælles europæisk bund under selskabsskatten og fælles regler for, hvad der beskattes. Jeg mener, at der bør sættes en nedre grænse for, hvor lav selskabsskattesatsen må være – nøjagtig som vi kender det fra momsområdet.

I modsætning hertil, vil Socialdemokratiet indføre nye EU-skatter. Socialdemokratiet foreslår modsat at indføre nye skatter på EU-niveau. Det er jeg og Venstre lodret imod. Vi vil gerne samarbejde om skat i EU, men den endelige fastsættelse og indkrævning af skatter skal fortsat være op til medlemslandene selv. Socialdemokratiet vil blandt andet indføre en skat på finansielle transaktioner – en såkaldt finansskat - for at bremse spekulation. Jeg ved og mener, at en sådan finansskat vil ramme helt almindelige danske pensionssparere og boligejere, da pensionsordninger og boliglån er funderet på handel med værdipapirer. Det vil medføre, at pensionsopsparingerne falder i værdi, og boliglån stiger i pris med faldende boligpriser til følge. Det er ikke vejen frem!

Støt Lars-Christian Brask - køb en valgplakat for 20 kr. - brug Mobile Pay nr 36940


22-02-19

GAMBLING MED PENSIONSALDEREN

Ved de to byrådsvalg, som jeg har deltaget i, har jeg slået på ”bæredygtig økonomisk ansvarlighed”.

Det har jeg også helt naturligt med mig til folketinget som grundholdning, men der er nu ganske godt styr på økonomien og finanserne på det nationale plan (endnu!), så det er andre lidt mere konkrete mærkesager, der fylder i min folketingskampagne.

Men jeg bliver noget forskrækket, når jeg hører Mette Frederiksen et al snakke om tidligere pension bl.a. efter et fast antal år på arbejdsmarkedet og det uansvarlige hul i statskassen, som det vil medføre.

Jeg er nødt til at være den kedelige ”regnemand” og den, der slukker for musikken til festen og trækker kortet frem om økonomisk ansvarlighed.

Det er helt uklart – bortset fra i meget brede termer - præcist til hvem og på hvilke kriterier, at der skal uddeles statsmidler. Skal jeg, som har arbejdet på kontor, have samme mulighed for tidlig pension som de ansatte, som jeg har i f.eks. nedrivningsbranchen, hvis vi har været lige lang tid på arbejdsmarkedet? 

Hvis du vil syreteste oplægget, så spørg i det mindste ind til; hvordan der skal eksekveres, hvad det vil koste og om ens regler og bedømmelse gælder i Roskilde som i Hirtshals?

Tænk på den styring og det IT-system, der skal til for, at det bliver en fair og ordentlig løsning.

Uanset, hvor sympatisk det lyder i overskrifter, så er der alt for mange arbitrære usikkerhedspunkter, tilfældigheder og selvmodsigelser i udførelsen af den plan, som Socialdemokratiet har smidt ind i valgkampen.

Jeg får sjovt nok et deja vu fra en tidligere valgkampagne, hvor det også var et sympatisk forslag om ”at arbejde 12 minutter ekstra om dagen”, der endte i løftebrud og kaos.

I tidligere brede politiske forlig er det aftalt, at pensionsalderen hæves i takt med, at vi lever længere. Det gør, at den økonomiske belastning, som vi vil opleve i en periode med fem på pension og kun fire nye på arbejdsmarkedet, overleves og vi agerer ansvarligt.

Det vil være ødelæggende for Danmark og vores beundrede samfundsmodel, hvis vi naivt begiver os ned ad den dyre og uklare vej, som kun er bredt beskrevet af Mette Frederiksen et al.

Hvor skal pengene komme fra? Vi lever længere generelt. Som ældre bliver vi en stadig voksende del af befolkningen. Hvis der er færre til at betale for velfærden, pensionen mv., så skal der lånes – eller skatten skal sættes op. Det er simpel regning; plus, minus og er lig med!

Desuden, så har vi allerede et system for de nedslidte, så de kan gå tidligere på pension. Det er derfor et sympatisk, men unødvendigt Socialdemokratisk udspil, som skader vores sammenhængskraft og stabile system. Det skaber nogle forventninger, som vi kun kan skuffe på. Det er falsk markedsføring. Det er det, jeg ikke bryder mig om ved politik og som jeg vil fortsætte med at kæmpe imod.

Støt Lars-Christian Brask - køb en valgplakat for 20 kr. - brug Mobile Pay nr 36940


22-01-19

SKAL PLASTIK VÆK?

Plastik i miljøet truer sundheden for klimaet og alt levende

Ved mit valg til Folketinget, da vil jeg gerne arbejde for, at anvendelsen og genanvendelsen af plastik i industrien, handel og håndværk, i offentlige institutioner og private hjem sker under hensyn til miljøet og alt levende.

Beviset for dette hensyn til miljøet og alt levende vil vi opnå, når vi sammen tænker og handler anderledes, når vi bruger plastik og senere skiller os af med plastikken igen.

Hvad vil det betyde for os, på den korte og lange bane.

Værdien for os alle sammen vil være et endnu bedre miljø til gavn for vores børn og unge. De er fremtiden.

Ændringen af brugen af plastik sker ved du og jeg tænker og gør noget nyt. Al ændring af adfærd starter med os selv.

Nogle af de handlinger vi sammen kan gøre, er at sætte fokus på affaldssorteringen af plastik i private husholdninger i hård og blød plast. F.eks. genanvendes plastik ikke i en del kommuner på Sjælland - det bliver sorteret som restaffald. Det kan der laves om på. Det vil jeg bl.a. medvirke til sker.

Mange virksomheder og offentlige institutioner gør allerede frivilligt noget nyt ved brugen og genanvendelsen af plastik.

Vi er alle overbevist om at frivillighedens vej er langt den bedste vej frem, og det er fortsat vigtigt at alle kommer med, hvilket betyder at den private- og offentlige sektor sammen sikrer, at vi opnår målet.

For helheden fremover for et bedre miljø, er økonomien en vigtig medspiller. Der er som udgangspunkt en økonomisk vinkel på om noget er muligt. Det gælder mange beslutninger hver dag.

Det betyder, at vægter vi miljøet højt nok, bliver bundlinjen større for os alle sammen både økonomisk og endnu mere for miljøet og alt levende.

En af de største gevinster vil være fjernelse af plastik fra hav- og vandmiljøet. Genanvendelsen af plastik fra de meget store affaldsøer i verdenshavene vil gavne miljøet og alt levende.

Den store vinder er klimaet og dermed os som befolkning i sidste ende.

Stem personligt på Lars-Christian Brask og gør en forskel for dit miljø og din fremtid og få det til at det ske!

Støt Lars-Christian Brask - køb en valgplakat for 20 kr. - brug Mobile Pay nr 36940


11-01-19

UDDANNELSE I VERDENSKLASSE STARTER I FOLKESKOLEN

Uddannelse i verdensklasse er en af mine fire mærkesager. Skal Danmark klare sig i konkurrencen, så skal vores uddannelser være i verdensklasse, og vi skal starte med eleverne i folkeskolen. 

De mest talentfulde elever skal have bedre plads til at udfolde sig, så de kan udnytte deres potentiale til fordel for samfundet og deres egne fremtidsmuligheder. Det er vigtigt, at eleverne bliver udfordret, så de får mulighed for at udvikle deres potentialer. Det gøres gennem et udfordrende læringsmiljø med fokus på de dygtigste elever og en differentiering af undervisningen for de øvrige elever.

I mine unge dage i Roskilde gik jeg på Skt. Josefs Skole, hvor begge mine børn også har gået, efter vi flyttede hjem til Danmark igen i 2005. Både Skt. Josefs Skole, Himmelev Skole og Absalon Skole har i dag et Certifikat i Science og Talent. Det betyder, at skolerne arbejder for, at flere unge talenter oplever at blive udfordret i den daglige undervisning. Forskning viser, at talenters interesse for skolen og deres trivsel stiger, når de udfordres på et passende niveau af skolernes dygtige talentvejledere.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og undervisningsminister Merete Riisager præsenterede sidste år en naturvidenskabsstrategi, som skal styrke de naturvidenskabelige fag. Det er særligt STEM-fagene (Science, Technology, Engineering and Matematik), som regeringen ønsker at fremme. Skt. Josefs Skole tilbyder f.eks. et naturvidenskabeligt ekstraforløb på tværs af klasser, hvor interesserede elever får mulighed for at dyrke disse fire discipliner en gang om ugen i to ekstra timer. Der er praktiske øvelser, hvor naturvidenskaben leges ind, og forløbet bliver afsluttet med en tur til DANFOSS Universe på Als.

Danmarks konkurrenceevne i en stadig mere globaliseret økonomi er forudsætningen for at bevare og udvikle vores velfærdssamfund. Vores viden, idérigdom og arbejdsindsats, og vores evne til løbende at udvikle, producere og afsætte nye varer og ydelser, er nøglen til velstand. Derfor er uddannelse i verdensklasse så vigtigt, og det starter i Folkeskolen.

Støt Lars-Christian Brask - køb en valgplakat for 20 kr. - brug Mobile Pay nr 36940


04-01-19

EU  - FOR FORTIDEN OG FREMTIDEN

For præcis 100 år siden drog en hel generation af krigstrætte unge mænd hjem fra 1. Verdenskrigs slagmarker.

De vendte hjem fra en krig, der førte til mere end 9 millioner dræbte soldater og civile, og som totalt forandrede det Europa, man før kendte.

På trods af de enorme menneskelige lidelser gentog historiens sig, endda i endnu større format, allerede 20 år efter med udbruddet af 2. Verdenskrig.

Arven efter den 2. Verdenskrig blev dog heldigvis en helt anden end efter 1. Verdenskrig. Verdens datidige ledere trådte i karakter, og viste eftertiden, at krig, splittelse og intolerance kunne erstattes af visioner om fred, frihandel og respektfuld sameksistens.

Således rejste sig fra asken af krigen, det vi i dag kender som EU. Det startede med den Europæiske Kul -og Stål union mellem de 6 store europæiske lande, og er i dag en integreret union med 28 medlemslande, baseret på frihandel, fælles udvikling, fællesskab og fred.

Det har sikret årtier med fred mellem tidligere krigsførende nationer, har skabt millioner af jobs og betyder bl.a. at hver dansk familie har 65.000 kroner mere til rådighed årligt, end hvis vi stod udenfor.

Det gør mig også særligt stolt, når jeg i dag ser unge mennesker, der med den største naturlighed studerer, samarbejder og sameksisterer med ligesindede unge fra hele Europa på tværs af kulturer og landegrænser. Her oplever jeg præcist de samme drivkræfter, der for 30 år siden fik mig til at drage uden for Danmarks grænser for at arbejde på den globale scene.

Når alt dette er sagt, skal vi naturligvis ikke være blinde for, at EU-projektet har en række store udfordringer, som vi politikere skal tage meget alvorligt. Her tænker jeg bl.a. på EU’s ”regeljungle”, gældskriserne i Sydeuropa, uforståelig detailstyring om lakridspriser mm. og ikke mindst de store udfordringer med immigration og radikalisering.

De talrige udfordringer har givet EU ridser i lakken, og den brede folkelige opbakning til det store freds-, frihandels og sameksistensprojekt slår revner. Ikke mindst i England med Brexit, men også herhjemme, hvor spørgsmålet om Danmarks rolle og engagement i projektet konstant debatteres.

Min holdning er dog klar. EU er den rigtige vej for Europa og Danmark, men det er bydende nødvendigt at vi som politikere anskuer EU-projektet pragmatisk og fordomsfrit, og konstant arbejder på at løse problemerne indefra og gøre EU endnu bedre.

Ellers mister projektet sin folkelige forankring og relevans for nutiden, og Europas lande vil igen begynde at finde egennyttige, indadvendte løsninger, som i sidste ende vil gøre os alle fattigere og ikke tjener freden og sameksistensen.

Støt Lars-Christian Brask - køb en valgplakat for 20 kr. - brug Mobile Pay nr 36940


Nytår 2018/2019 

Kære Venstre-medlem i Roskilde og omegn, 

Sikke et år, vi er ved at afslutte. Vi lærte om hvidvask, whistle blower, handelskrig, gule veste, Sarin, Novichok, Kylian Mbappé, Morandibroen og Meghan Markle. 

Vi oplevede den bedste danske sommer i mands minde - hvis man altså kan lide soltimer og varme. 

Vi så Grækenland og Californien stå i flammer pga tørre områder og skovbrande. 

Vi var tilskuere til et politisk rod fra Storbritannien’s non-EU-exit til et Twitterledet USA. Den uro og uorden satte sig i der, hvor usikkerhed måles i kroner og ører næsten døgnet rundt; fondsbørserne verden over, som raslede to års fremgang af sig. Inden det skete nåede Apple dog at blive det første selskab med en børsværdi på over én billion dollar. 

Vi lærte navnene; Jamal Khashoggi, Sergei & Yulia Skripal, at kende på de mest grufulde baggrunde. 

Vi kunne konstatere, at Putin blev genvalgt for 3. gang og at han kunne ikke dy sig for at tirre Ukraine ved at kapre tre af deres skibe i Sortehavet sidst på året. 

Cuba fik en præsident, der ikke hedder Castro til efternavn. Det er første gang siden 1959. 

Trump mødtes med Kim Jong-un, som også mødtes med Xi Jinping, som indviede verdens længste bro mellem Hong Kong og Macau. 

Vi kunne følge med i vinter OL og VM i fodbold samt naturligvis Wimbledon, Champions League og Tour de France, som måske svinger forbi Danmark på et tidspunkt for nogle offentlige millioner. Heldigvis undgik vi at skulle bruge 1.500.000.000 kr offentlige midler på Formel 1 i København. 

Vi mistede en fransk dansk prins, medstifteren af Microsoft, grundlæggeren af IKEA, en tidligere amerikansk præsident, som også var far til en senere amerikansk præsident. Vi mistede også én, der var tæt på præsidentembedet, men tabte til Obama. Musikken stoppede med at komme fra Avicii og en af de ikoniske engelske fodboldspillere; Cyrille Regis, som spillede i den Tipsfodbold-kamp, der gjorde mig til Manchester United fan i 1978, sparker heller ikke mere. 

2018 er ved at udløbe og i 2019 har jeg en folketingskampagne og et folketingsvalg foran mig. Jeg gætter på at valget falder i en af de første to uger af april. Det bliver et meget tæt løb om de fem pladser i Region Sjælland. Jeg har fået fortalt, at der kan være mindre end 100 personlige stemmers forskel mellem 4, 5 og 6 og måske mindre end 20 personlige stemmers forskel mellem nummer 5, som kommer ind med den nuværende landstilslutning, og nummer 6, som ikke kommer ind. 

Jeg får virkelig brug for al den hjælp, synlighed og støtte, som kan mønstres de næste 14. eller 15. uger. 

Jeg har brug for din støtte på MobilePay; 36 940, fra 20 kr og op til bannere, valgplakater, flyers mv. 

Jeg har brug for din ambassadør-rolle for mig og mine holdninger. 

Jeg har brug for dine fødder på vejene og opgangene og dine hænder til uddeling af flyers – også udenfor Roskilde og omegn. 

Jeg har brug for synlige placeringer til bannere på marker, hegn, gavle mv. Kender du et sted med synlighed og masser af trafik eller arbejder du for et selskab, der har et hegn ud til en befærdet vej? 

Jeg har brug for dine hænder og fødder - gerne med bil - til når mine plakater skal op på hele Sjælland. 

Jeg har brug for hjælpere, når jeg tager på tur til Greve, Solrød, Køge, Sorø, Slagelse, Næstved, Holbæk og Ringsted – udover i Roskilde bymidte, Nord og Syd. 

Jeg har ikke brug for flere gode idéer, men for hjælp til at udføre det katalog af idéer, der allerede er planlagt. 

Hvis du vil være med på holdet til at få mig valgt ind på Christiansborg, så skrive til mig på [email protected] og med hvad du kan og vil. 

Tak og Godt Nytår – det bliver travlt;-) 

Lars-Christian Brask, Folketingskandidat

Støt Lars-Christian Brask - køb en valgplakat for 20 kr. - brug MobilePay nr. 36940


21-12-18

Danmark er et foreningsland med et kæmpe hav af foreninger med mange formål. Nye stiftes næsten hver dag.

I Roskilde har vi omkring 125 foreninger som igen engagerer rigtig mange frivillige medlemmer. Ofte frivillige, som har megen livserfaring og fortsat ressourcer til at give noget videre og samtidig indgå i et socialt fællesskab. 

Tag f.eks. Ældre Sagen, der engagerer mere end 100.000 personer i hele landet, som får aktiviteter til at fungere som ellers ikke ville eksistere. Områderne strækker sig fra alle former for idræt til demens aflastere, sang & musik, traveture og uddannelse i IT færdigheder. 

I Roskilde er vi heldige at have over 200, som er med i Ældre Sagen. 

Roskilde er en god by at være frivillige i. Vi har et dygtigt ledet frivilligcenter, som stiller lokaler til rådighed for foreningerne og årligt fejres alle frivillige med et stort og festligt arrangement i kongrescentret. 

Seneste initiativ i vores lokale Ældre Sagen er et projekt om bekæmpelse af ensomhed som styres af frivillige og foreløbig 25 fællesskabsformidlere som har til opgave at bistå med at får ensomme ældre - primært over 75 år - til at indgå i et fælleskab i en af de mange foreninger i byen. 

Hvad er min pointe? 

Vi skal passe på med ikke at tage de frivilliges indsats for givet. Vort samfund ville se ganske anderledes ud både på det sociale område og hele fritidsområdet, såfremt vi ikke havde den usynlige hær-skare af frivillige til at udføre arbejdet. Jeg betragter det som et stort gode, at så mange mennesker stiller sig til rådighed og også som i Ældre Sagen i en fremskreden alder ønsker og kan bidrage til vores fælles samfund. 

Derfor skal vi arbejde for at frivillige synliggøres og anerkendes i endnu højere grad end det er tilfældet i dag. Det er en del af det at være dansk. Det er en del af vores kulturarv. 

Jeg tror, at alle mennesker får det godt af anerkendelse. Det skal den frivillige indsats selvfølgelig også have, så vi kan fastholde og rekruttere de ildsjæle, som dagligt yder en indsats for de mere udsatte og svage grupper i samfundet.

Støt Lars-Christian Brask - køb en valgplakat for 20 kr. - brug MobilePay nr. 36940


14-12-18
Nu skal vejen mellem Køge og Roskilde opgraderes. 

Sygehusene i Køge og Roskilde er blevet slået sammen til Sjællands Universitetshospital. Det betyder, at der er mange borgere fra Roskilde, der i de kommende år skal behandles i Køge og modsat vil der blive borgere fra Køge, der skal behandles i Roskilde. Det er derfor logisk, at jernbanen mellem Køge og Roskilde er ved at blive opgraderet med nye tog. 

På samme måde skal vi have opgraderet vejen mellem Køge og Roskilde. Det er en af landets mest trafikerede landeveje med over 17.000 biler i døgnet - hvis vejen havde ligget i Jylland, havde den været en motorvej. Samtidig er det også en meget farlig vej. De fleste kan sikkert huske en eller flere af de meget forfærdelige ulykker, der er sket i de senere år. 

Nu skal vi have gjort vejen mere sikker og mere fremkommelig. Venstre i Køge og Roskilde arbejder derfor sammen om, at vejen bliver prioriteret højt blandt de sjællandske landeveje, der skal forbedres i de kommende år. Det er ingen let sag, da der er rigtigt mange landeveje på Sjælland, som også trænger til forbedringer. Venstre i Køge og Roskilde vil dog appellere til, at de øvrige kommuner på Sjælland bakker op om vores forslag. 

Vi skal gøre som den jyske motorvejsmafia har gjort det; stå sammen! Lad os investere i Sjællands infrastruktur og komme køerne til livs.

Støt Lars-Christian Brask - køb en valgplakat for 20 kr. - brug MobilePay nr. 36940

30-11-18

Det kan vist ikke overraske nogen, at jeg ser en stor fidus i økologi: 

* Jeg har skrevet en bog; ”Vilje til Forandring”, om økologi og et bæredygtigt samfund. 

* Jeg er stiftende bestyrelsesformand for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond. 

* Jeg taler om økologi i et par foredrag om ugen. 

* Jeg er fortaler for, at vi bruger økologisk viden og produkter til at skaffe flere eksport-kroner i statskassen. 

Jeg er også stor fan af Volvo - det design, den sikkerhed og teknologi, som Volvo leverer. Min mor og far kører dog KIA. Jeg elsker min mor og far selvom de ikke kører i en Volvo. Jeg belærer dem ikke om deres valg af bil. 

Jeg er ikke religiøs mht bilvalg. Jeg har bare min egen idé om, hvad jeg gerne vil have og fremme. 

Jeg har i øvrigt været bestyrelsesformand for både KIA og Volvo via Nellemann Holding. 

På samme måde har jeg det med økologi. Jeg skal ikke presse noget igennem. Det gælder også generelt i min tilgang til samfundsudvikling og politik. Frie erhverv og frie individer – det står jeg til gengæld på mål for. 

Jeg tror bare, at økologisk landbrug og eksport kan være en vej til flere penge i kassen til samfundet Danmark, som så kan bruges på velfærd, infrastruktur og sikkerhed. 

Jeg kan også godt lide, at intet stof sammensat på et laboratorium kommer i jorden eller i munden på vores fødevarer. Hvis vi ikke spreder kemiske blandinger på jorden, så kommer det heller ikke i grundvandet. 

Jeg hylder også princippet, at kunden bestemmer behovet og hvis nok forbrugere vil betale for et produkt, så er der et bæredygtigt grundlag, uanset om det er traditionelt eller økologisk (eller om det er en Volvo eller en KIA). 

Det traditionelle landbrug gør mere og mere for at nærme sig den økologisk bæredygtige model og de står også for mange arbejdspladser og eksportindtægter. Vores danske samfund bygger på en historie af bønder og landbrug. Vores danske værdisæt stammer fra den virkelyst, den kamp mod ”vind og vejr” og det hårde slid, som vi har arvet fra vores bonde-forfædre. 

Landbruget bringer allerede masser af kroner i statskassen fra salg af kvalitetsprodukter til over 100 lande. 

Vores fysiske land er stadig dækket med over 60% land- og skovbrugsjord. 

Landbrug betyder og er noget for Danmark! 

Jeg anerkender det og hylder det, men jeg har bare en stor kærlighed for modellen, der driver landbrug økologisk. 

Den viden og de driftserfaringer, som vi lærer fra denne voksende del af landbruget, skal vi dyrke og høste til fordel for øgede eksportindtægter og et endnu bedre dansk samfund. 

Uden at lægge særbyrder på et erhverv, som vi kan takke for det velstillede samfund, vi lever i i dag, så skal vi turde tænke stort og gå efter at blive en grøn supermagt.

Støt Lars-Christian Brask - køb en valgplakat for 20 kr. - brug MobilePay nr. 36940


23-11-18

Sundhedsreformen – nærhed også i Roskilde. 

Statsministeren sagde i sin åbningstale at der i den kommende sundhedsreform vil indgå et nærhedsprincip så alle borgere i princippet vil få lettere adgang til sundhedsvæsenet og dermed udbygget tryghed. 

Jeg kender ikke indholdet af reformen som i disse dage forhandles som et led i finanslovsforhandlingerne. Der vil givet være tale om forbedringer og i Roskilde har Venstres byrådsgruppe i flere år talt for den lokale nærhed i sundhedsvæsenet og jeg anerkender i høj grad at den lokale sygehusgruppe har gjort et kæmpearbejde for at bevare dele af Roskilde Sygehus som i dag er en del af Sjællands Universitetshospital. 

Jeg vil her pege på fem indsatsområder som jeg vil prioritere i det folketingsarbejde som jeg forventer at blive en del af. 

Nærheds og behandlingsprincippet for den enkelte borger som ikke skal køres rundt til flere behandlingssteder. Det er uværdigt. 

Værdighed i hjemmeplejen og på plejecentre. Værdighed er kommet i søgelyset bl.a. ved et stort forskningsprojekt på Aarhus Universitet. I 2016 mente 54% at der var værdighed, mens kun 49% mente det i 2017. Det må ikke gå denne vej, men modsat. 

Pårørende hjælper i stigende omfang ved aflastning og belastes derved selv. 73% af ældre der får hjælp af pårørende bor i egen bolig, så det er en væsentlig støtte til den enkelte borger. 

Jeg er glad for at vi i Roskilde har besluttet at ansætte en pårørendekonsulent som skal støtte og hjælpe de pårørende. I 2018 afsatte regeringen 60 mio. kr. til hjælp til aflastning. Jeg er meget opmærksom på denne problematik fremadrettet.’ 

Ensomhedsbekæmpelse er et andet vigtigt område. I Roskilde gør vi via de frivillige foreninger en kæmpeindsats for at formidle de ensommes deltagelse i samfundslivet. Jeg støtter dette initiativ og har fokus på udviklingen heraf. 

Bedre mental sundhed og gratis psykologhjælp har samfundsøkonomisk effekt udover at hjælpe den enkelte og dennes familie. 

Endelig en bedre sammenhæng ved udskrivning af ældre patienter fra sygehus til hjem, så de kommer hjem i trygge rammer. Et kædeansvar som selvfølge. Og et væsentligt indsatsområde. Det fungerer ikke godt nok i dag.

Støt Lars-Christian Brask - køb en valgplakat for 20 kr. - brug MobilePay nr. 36940

16-11-18

For et par dage siden læste jeg en artikel i Roskilde Avis Paperboy skrevet af to unge kvinder, der går i 2b på Roskilde Gymnasium. De to havde taget en dag ud af studierne for at støtte Operation Dagsværk. Konceptet er kort fortalt, at gymnasieelever udlåner deres arbejdskraft til lokale arbejdsgivere for en dag, og den løn de skulle have haft for det, går i stedet til at hjælpe udsatte unge. Dette år gik indsamlingen til udsatte unge i Grønland, som må kæmpe hårdt hver dag for at få en uddannelse. Jeg synes at indsatsen er utrolig flot. 

Jeg har selv børn i den alder og kender deres venner. De har utroligt meget at byde på og jeg er fortrøstningsfuld, når jeg tænker på, at de på et tidspunkt skal overtage arbejdsmarkedet. Der er passion og hjerte med, de stiller relevante krav og er ambitiøse. Og det gør en arbejdsgiver og liberalist glad. Det ligger også Venstre på sinde at skabe de rette muligheder. I Venstre er der lavet 55 initiativer og afsat 2 mia. kr. over de næste 4 år til at styrke erhvervsskolerne – dette gælder bland andet erfarne erhvervsfolk som undervisere. Regeringen indgik i 2016 en ambitiøs trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter, der er med til at sikre kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og at eleverne på erhvervsuddannelserne har en høj grad af sikkerhed for, at de kan gennemføre praktiktiden i en virksomhed. Trepartsaftalen rummer en lang række initiativer på tre hovedområder: flere praktikpladser og flere faglærte, forebyggelse af rekrutteringsudfordringer og styrkede voksen- og efteruddannelser. Viden og uddannelse er vores råvare og valuta i Danmark. De skal forædles og dyrkes - løbende. 

Vi har gode uddannelsesinstitutioner til alle aldre i Roskilde. Absalon og Roskilde Universitet yder også et godt bidrag til den flotte byudvikling i Trekroner med samlet over 10.000 studerende. Jeg vil som lokal kæmpe for alle vores unge studerende, til gavn for de unge selv, det fremtidige arbejdsmarked og ikke mindst Danmarks konkurrenceevne – samt naturligvis for fremtidens Roskilde.

Støt Lars-Christian Brask - køb en valgplakat for 20 kr. - brug MobilePay nr. 36940


09-11-18

Infrastruktur i et regionalt perspektiv 

Det der betyder noget for mig er, at jeg kan gøre en forskel ved at sætte fokus på målet for en endnu bedre regional infrastruktur. En infrastruktur, der kan sætte Roskilde kommune og Region Sjælland på landkortet og vigtigst af alt – skabe en højre grad af fleksibilitet i bevægeligheden af arbejdskraften til gunst for arbejdsgivere og arbejdstagere. 

Det vil jeg gerne gøre ved at sikre, at de trafikale forhold bliver forbedret. Det vil ske ved at gennemføre kortere rejsetid mellem byerne i bil, bus eller tog. 

Den private og kollektive trafik skal i fokus. 

Konkret betyder det at rejsetiden som minimum bliver halveret ved, 

* at vi får en motorvej mellem Roskilde og Køge 

* at vi minimum får en motortrafikvej mellem Ringsted, Roskilde, Frederikssund og Hillerød 

* at togforbindelserne til Køge bliver elektrificeret, og at der minimum indsættes S-tog 

* at der bliver etableret en letbane mellem Viby, Roskilde/Trekroner via Gundsølille/Ågerup, Gundsømagle og Jyllinge til Frederikssund 

* at busdriften bliver drevet CO2 effektivt i kommunerne 

* at busdriften bliver ændret, så kommuner og regioner bliver dækket endnu bedre ind for børn, unge og ældre ved regionale bushovedlinjer og kommunale buslinjer i satellitter, der dækker kommunerne ind 

* at busdriften i tidsrummet morgen og aften dækkes endnu bedre ind for unge og ældre ved at sikre, at natbusser forbliver en reel mulig transport 

* at rejsetiden med tog mellem Kalundborg, Holbæk og Roskilde bliver reduceret til under 45 min. fra Kalundborg og under 15 min. fra Holbæk. Det vil betyde, at rejse med tog bliver et reelt alternativ til bilen. 

Det, der gør det muligt at få på dagsordenen, er din stemme personligt på mig ved det kommende Folketingsvalg. 

Støt Lars-Christian Brask - køb en valgplakat for 20 kr. - brug MobilePay nr. 36940


02-11-18

Vi skal gøre Vikingeskibsmuseet endnu mere attraktivt 

Af Lars-Christian Brask, folketingskandidat for Venstre i Roskilde og medlem af bestyrelsen for Vikingeskibsmuseet 

Da vi havde stormen Bodil i 2013 var det meget tæt på, at Vikingeskibshallen i Roskilde blev oversvømmet. Det kunne have betydet uerstattelige ødelæggelser af de udstillede vikingeskibe. Efterfølgende har det vist sig, at betonbygningen er i så dårlig stand, og det vil være urimeligt dyrt at sikre vikingeskibene mod en ny storm a la Bodil. Betonbygningen fra 1960’erne er nedslidt og i direkte forfald. Ingen har vist vilje til at ville finansiere en restaurering, så derfor var det en god dag, da kulturministeren i slutningen af august besluttede, at betonbygningen kan affredes og derved give os mulighed for at rive den ned. Det er vi mange, der er meget tilfredse med. Nu er der mulighed for at få en bygning og et område, som passer bedre ind i havnen i Roskilde. Personligt vil jeg gerne have både en bygning, der stilmæssigt ligger på linje med bygningerne på museumøen, Snekken og vandrerhjemmet. Disse bygninger passer særdeles godt til havnen. Derudover ser jeg gerne, at vi samtidig undersøger om projektet ”Den blå borgring” kan realiseres. Det vil give gæster og vi lokale en mulighed for at ”gå en tur ud i Roskilde Fjord”. Det vil samlet gøre et besøg i både Roskilde og på Vikingeskibsmuseet endnu mere attraktivt.

Støt Lars-Christian Brask - køb en valgplakat for 20 kr. - brug MobilePay nr. 36940


26-10-18

Kører fremtidens biler på el? 

Ja, fremtidens biler kører på el, men også på brint, på naturgas og andre alternativer til traditionelle fossile brændstoffer som benzin og diesel. Der skal ”skrues op for strømmen” på den grønne omstilling i Danmark. Det vil både gavne klimaet samt den konstant voksende gruppe af succesfulde danske miljø- og klimateknologiske virksomheder. 

I Venstre ønsker vi, at den grønne omstilling sker i et ambitiøst, men også realistisk tempo, hvor der tages højde for, at morgendagens teknologier forventes at være nutidens teknologier langt overlegne. For eksempel kunne en elbil for 10 år siden knap nå Storebæltsbroen på en tur fra Roskilde, før opladning var nødvendig, hvor vi i dag begynder at se elbiler med markant bedre rækkevidder. Helt op til 400 km er i dag realistisk i en el-bil, når du kører alene, uden bagage og i medvind. 

Udviklingen har været drevet af konkurrence og ambitiøse virksomheder og ingeniører, der ønsker at positionere deres virksomheder stærkt til fremtiden. En sådan indstilling skal vi som politikere fremelske, motivere og sætte rammer for, så industrien fortsætter udviklingen. Men vi må på ingen måde detalje-diktere eller tro, at vi kender det endelige svar på, hvordan morgendagens transportteknologier præcist ser ud. 

Vi skal huske på, at som verden er i dag, så forurener en el-bil mere end en moderne dieselbil. Produktionen af en el-bil er vanvittig miljøpåvirkende. Det udleder næsten dobbelt så meget CO2 at producere en el-bil. Litium til batterierne udvindes og produceres i Afrika, Rusland og USA, det er selvfølgelig ikke i nær-miljøet Danmark. Desuden laves en stor del af Danmarks el stadig af fossile brændsler. Så hvis vi skal være reelle i vores klimatilgang, så skal det lige med i regnestykket, inden vi bare lovpriser el-bilen ukritisk. Brint og gas er ikke helt uden relevans. Spildproduktet ved brug af brint er rent vand! 

Transportsektoren er kerneerhverv for Danmark. Tænk på Mærsk og DSV. Om fem år står datacentre som Apple’s for 25% af vores CO2-udledning. Det nævner jeg bare for at sætte hele el-bildebatten i perspektiv. 

Hvad bør vi gøre i Danmark (og verden) er at sætte krav til max miljøpåvirkningen, og så lade producenterne udvikle sig til passende løsninger. Som jeg ser det, så er det det, det skal handle om, når der styres politisk. 

Vi skal som politikere ikke bestemme hvilken teknologi, der er den rigtige. Vores opgave er, hvis jeg kan få lov til at (med-)bestemme, at vi styrer efter grænseværdier for biler mv. og derved understøtter vi forskning i transportløsninger med lav forureningsgrad. 

Det er sund fornuft og en fair tilgang, der sikrer en grøn Dansk omstilling, i et ambitiøst og realistisk tempo, drevet af de til enhver tid bedst egnede og mest effektive, tilgængelige teknologier. 

PS. Nox er den store nærmiljø-synder – ikke diesel. Vidste du, at der udledes flere nox’er i danske hjem fra stearinlys end fra diesel? 

Støt Lars-Christian Brask - køb en valgplakat for 20 kr. - brug MobilePay nr. 36940


19-10-18

Lettere at tiltrække og ansætte udenlandsk arbejdskraft.

Statsministeren nævnte i sin åbningstale, at Regeringen ønsker at gøre det lettere for virksomheder at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Der skal være bedre muligheder for at kvalificerede udlændinge kan komme til Danmark for at arbejde.

Dansk økonomi er stærk, og beskæftigelsen er rekordhøj, og ledigheden fortsætter med at falde. Masser af virksomheder (inkl. mange af dem jeg leder) taler om mangel på arbejdskraft. Det synspunkt støttes af DE, DI og Dansk Byggeri. Kan virksomhederne ikke få den arbejdskraft, de har brug for, kommer det til at koste vækst og velstand.

Jeg mener, at tiltrækning af udenlandske talenter er en kæmpe gevinst for Danmark af flere årsager.

For det første, så oplever mange virksomheder problemer med at tiltrække nok kvalificeret arbejdskraft. Og det er ikke kun IT folk, ingeniører og læger, der er brug for, men også mange andre brancher kunne have gavn af udenlandsk arbejdskraft.

For det andet så bidrager rekruttering af udlændinge fra lande udenfor EU/EØS med mere end 1,5 mia. kr i skattebetalinger årligt, svarende til mere end 300.000 kr. pr udenlandsk medarbejder.

Flere end 12.000 udlændinge fik opholds- og arbejdstilladelse sidste år, heraf over 5.000 på beløbsordningen og fast-track ordningen. Men den nuværende beløbsgrænse på ca. 418.000 kr. er en barriere for, at danske virksomheder kan rekruttere udlændinge fra tredjelande, der ville have kunnet yde et positivt bidrag til dansk økonomi.

Jeg støtter varmt forslaget om en ny lavere beløbssats på 330.000 kr. årligt for arbejdstagere. Det vil give flere virksomheder muligheder for at tiltrække den arbejdskraft de har brug for. De fleste på denne ordning kom i øvrigt fra Indien, Kina og USA, men også fra Australien, Canada og Iran.

Støt Lars-Christian Brask - køb en valgplakat for 20 kr. - brug MobilePay nr. 36940

12-10-18

Regeringsudspillet sidste tirsdag satte fokus på de emner der lige nu optager danskerne.

Sundhedsreformen er på vej. Åbner udspillet et vindue for sygehuset i Roskilde? Den efterfølgende offentlige debat har ikke givet os klare svar. Slet ikke!

Statsministerens udsagn om 21 sundhedsfællesskaber styrker det decentrale element i sundhedsvæsenet, så ikke alle skal opsluges af de nye supersygehuse, når mere almindelige sygdomme og skader skal håndteres.

At samle specialer er et gode for borgerne, når der er behov for den ypperste expertise. Men nærhed og tryghed ved et sundhedsfællesskab er også et vigtigt element i den offentlige service. Det er et emne, som jeg vil have fokus på på lokalt og efter et valg til Folketinget.

Ældregruppen er en vigtig ressource i Danmark og dem, der har skabt muligheden for det velfærdssystem, der passer på os i dag.

Fremtidens vækst af gruppen gør det vigtigt at såvel de ældre borgere samt ikke mindst pårørende får mulighed for at leve et rigt og godt liv - også efter arbejdslivets ophør.

Vi lever længere og det betyder øget behov for hjælp til de svage og her er det mit mål, at der skal være større sammenhæng mellem hospitaler, kommuner og de praktiserende læger. Det er ikke godt nok i dag ved jeg fra konkrete tilfælde.

Danmark har et højt skattetryk. Det betyder, at der er nok økonomi til velfærd på et højt niveau, hvis vi prioriterer ordentligt og holder fokus på vækst i samfundet.

Væksten kommer ikke af sig selv og derfor undrer det mig at oppositionen stritter imod regeringens udspil om at sænke grænsen for løn til udlændinge fra en række lande til 330.000 kr. Husk lige, at det er minimumslønnen og den kvalificerede og dygtige medarbejder får løn efter kvalifikationer og indsats. Så realiteten vil være en større løn. Initiativet understøtter vækst og dermed velfærden. Maskinen kører og smørelse er nødvendig og jeg ved fra mit daglige virke i en lang række virksomheder, at der er stort udækket behov for arbejdskraft.

Støt Lars-Christian Brask - køb en valgplakat for 20 kr - brug MobilePay nr 36940