Altid klar til dialog

også efter valget: 2563 6000 eller
l-cb@privat.dk

Billed af Lars-Christian Brask
Et socialt hjerte, der tager grønt ansvar. Jeg skaber resultater, der sikrer dig trygge rammer og frihed til at vælge selv

Altid klar til dialog

også efter valget: 2563 6000
eller l-cb@privat.dk

Forord

“Det danske system er det bedste i verden”

Dét har været vores evige mantra ude i den store verden gennem mange år. Og det danske system er på mange måder helt fantastisk og meget unikt, men selv folkene bag den danske model har erkendt, at der er noget helt fundamentalt galt med udviklingen. I stedet tegner der sig nu snarere et billede af afvikling af vores system, som vi kender det og ønsker det. Vi vil generelt yde lidt til staten, men kræver meget til gengæld. Men velfærdsstaten er ikke en selvfølge – og vi skal snart vågne op, hvis vi vil redde de bedste dele af den. Vi skal gøre noget fundamentalt anderledes – og vi skal gøre det sammen. Vi skal stoppe med at stå stille, vi bliver nødt til at se ud over vores egen næsetip og ud i verden. Vi skal turde tage de hårde beslutninger, sige det, som det er – og gøre noget ved det.

Vores velfærd afhænger af tillid, vækst og sammenhængskraft. Tre parametre, som for alvor er udfordret i denne tid. Alt imens er politikernes fokus på enkeltsager, samt forsøg på at tilstræbe sig 3 minutters taletid på TV2 News, utrættelig.

Debatten er snøret ind til destillatet af, hvad en sensationssøgende journalist ønsker, og når partisoldaterne endelig vågner op til dåd, er de låst fast i stive valgløfter med sætninger, som ingen forstår, fordi de ikke giver mening. Hr. og fru Danmark magter ikke at lytte eller deltage i debatten, men ryster i stedet på hovedet og vender tilbage til deres gøremål. Dagen efter kan de læse venner og kollegers personlige drøvtyggede versioner af den politiske debat på Facebook og andre sociale medier, mens de få interesserede og dedikerede djøf’ere diskuterer debatten i den lille loge af ligesindede på Twitter. Tilliden til det politiske hverv er i bund, og det er katastrofalt, at danskerne i stigende grad er begyndt at vende samfundsdebatten ryggen. Det er dog samtidig helt forståeligt. Alt for meget i dansk politik handler om ligegyldigheder. Politikere er ikke længere politikere, men er blevet en ensartet masse af forsidehungrende sensationsnarkomaner. Troværdigheden er sat på spil, og samtidig er loyaliteten til partierne for alvor i fare. Ikke sjældent ser man i dag post-valgkampagne-partihoppere, der udbasunerer på sociale medier: “Jeg er den samme, med de samme holdninger – bare i et andet parti”. Hvad er så meningen med partierne? Partifarver, skel og holdninger er ikke underordnede. Holdninger kan ændres, men de er ikke fleksible og under konstant transformation fra den ene ideologi til den anden – ellers ville de jo være ligegyldige. Integriteten skal fiskes op fra skraldespanden, og politikere landet over skal stoppe den undergravende virksomhed, som skader embedet kolossalt og skaber mistillid.

Vi har brug for politikere, der tænker anderledes end som så. Vi har brug for politikere, der skaber tillid, genfinder sammenhængskraften og skaber den nødvendige økonomiske fremdrift. Vi har brug for politikere, der handler, men som også er villige til at samarbejde over midten og finde de bæredygtige kompromisser. Vi har brug for at turde noget, sætte et mål – og løbe efter det.

Målet med denne bog er at give et indspark til, hvordan vi igen får styr på dansk politik, hvordan vi bevarer velfærdsstaten, og hvilke elementer vi er nødt til at italesætte og gøre noget ved. Mit håb for Danmark og det politiske landskab er.

Pax Dinamarca – similis Pax Romana
Dansk fred – ligesom romersk fred

Som med alt andet kan vi næsten altid finde inspiration til løsningen i historien. Pax Romana – romersk fred – beskrev en tilstand under Romerrigets vælde, hvor den romerske statsmagt befalede de stridende klaners politiske uenigheder til ophør overalt i det romerske rige. Der blev indført radikale ændringer og en skarp og visionær politisk styring. Resultatet blev en tid, hvor velstand og vækst blomstrede overalt i Romerriget, og hvor erhvervet og velfærden fik tid til at vokse, mens bekymringerne var få. Der opstod tillid, vækst og sammenhold.

På samme måde har vi brug for et Danmark, hvor den brede politiske scene erkender og indser, at vores system måske har været det bedste og forsat har potentialet til igen at blive det bedste, men at vi skal sætte ind nu med radikale ændringer og visioner for at bevare de mest værdifulde kerneydelser og dermed velfærdsstaten.

Det kræver en helt anden indstilling på Christiansborg og i de mange andre arenaer, hvor dansk politik udspiller sig. Vi skal træde ud af de små sko, vi skal stoppe selvretfærdigheden, vi skal slå det helt store brød op, og vi skal pløje marken i stedet for at klippe små strå.

Omdrejningspunktet er velfærdsstaten, autonomi til institutioner og borgere, bæredygtighed, vækst – især i erhvervslivet, forædling af alle vores vigtigste ressourcer og fokus på kerneopgaver for velfærdsstaten.

Det er udfordringer, som at hver 6. danske skoleelev forlader folkeskolen uden basale læsefærdigheder, belastning af miljøet og forbruget af klodens ressourcer, markant øgede udgifter til flere ældre (der samtidig lever længere), kriminalitetsniveauet og manglende integration af medmennesker

med ikke-vestlig baggrund samt konkurrencen fra omverdenen, globaliseringen og den accelererende teknologiudvikling.

Vi skal gøre vores udfordringer til en styrke og dyrke individets kvaliteter til yderligere fremdrift i vores lykkelige og rigdomsfulde land.

Bogen er hverken en lærebog eller et politisk manifest, men et forsøg på at bidrage med et frisk pust, en uhøjtidelig tone og perspektiver, som både tager dig med i helikopteren og helt ned på jorden.

Politik er spørgsmålet om, hvordan vi former vores samfund. Det er visionerne for fremtidens samfund, der skal samarbejdes om, diskuteres, debatteres, justeres og besluttes.

Politik er også begrænsningens kunst og et spørgsmål om at prioritere; at fravælge og tilvælge. Der er ikke ubegrænsede midler, og skatten har nået et mætningspunkt, så derfor skal vi se på andre måder at løfte vores indtægter som samfund.

Jeg beskriver nogle ideer om, hvordan det kan ske. Og hvorfor er det så netop mig, der skal komme med et bud på fremtidens løsninger? Jeg håber, at jeg kan være med til at udvikle og forme Danmark sammen med dig. Jeg skal ikke læses mellem linjerne. Jeg er ligefrem og direkte i min tilgang – også i denne bog.

Det er i stigende grad nødvendigt at se på, hvordan vi skaber tillid, vækst og sammenhængskraft, hvis vi vil bevare

Danmark ind i fremtiden. En række statistikker og teori er skåret ind til benet til fordel for politiske ideer og indspark, der kan inspirere en bred skare af den danske befolkning. Jeg håber, at jeg med bogen kan være med til at belyse de muligheder, der ligger for, at vi kan bevare vores unikke samfundsmodel samt gøre vores verdensklasse-samfund endnu bedre.

Der er dog behov for, at vi ændrer på visse ting og tager godt fat om roden på de udfordringer, som på sigt kan underminere vores fantastiske land.

Jeg tror, at de store opgaver løses bedst i fællesskab på midten i dansk politik. Jeg er træt af traditionelle skyttegravs og blokgrupperinger. Jeg er træt af drillerier og ‘sniksnak’. Jeg er træt af populistisk italesatte hovsa-løsninger, der skaber en polarisering, som ikke gavner Danmark og sammenhængskraften.

Jeg er til klare holdninger,
ærlig tale og handling.

Jeg tror på, at vi gennem kollektiviseringen af vores evner og styrker eliminerer vores individuelle svagheder og samskaber relevante og trygge rammer for flertallet.
Jeg kommer med visioner og påpeger udfordringer, men ikke mindst beskriver jeg strategi og løsninger for at nå i mål.

Jeg tror på vigtigheden af at lytte til hinanden og drage erfaringer fra andre. Jeg er altid klar til dialog, fordi den gør os klogere og udvikler os som mennesker.

Min tid uden for Danmark har også gjort, at jeg kan se på Danmark med indsigt og erfaring fra andre samfundsmodeller.

Derudover ser jeg en stor styrke i diversitet, i modsætning til mange andre. Jeg dyrker selv diversitet som et redskab for at opnå succes i mine organisationer.

Jeg bringer mange års ledelseserfaring fra topniveauet i erhvervslivet med mig. Jeg har sat virksomheder i søen i mange forskellige sektorer og lande. Jeg har lang erfaring fra daglig
ledelse, blandt andet af nogle af de største banker i Danmark, England og USA. Jeg ved en del om ledelse, erhverv, økonomi og finans. Jeg kan observere, konkludere, handle og eksekvere. Jeg har været indvandrer – og udvandrer. Jeg har erfaring med at skabe job og holdresultater. Resultater, som betaler for velstanden og dermed den velfærd, som vi er så heldige at nyde godt af i vores fælles Danmark. Her har jeg i de sidste mange år siddet primært som bestyrelsesformand i så forskellige sektorer som; bygge og anlæg, biotech, økologisk landbrug, bilimport og detail, sport, finans, fødevarer, uddannelse, forsyning (vand og fjernvarme), medie, konsulent, museum og teknologi. Jeg er bestyrelsesformand for medarbejdere fra alle fagforbund, fra højt specialiserede specialister til ufaglærte og økonomer.

Grundlæggende mener jeg, at vi har en helt fantastisk samfundsmodel, men det varer ikke ved, hvis udviklingen fortsætter som antaget, og vi er for alvor presset på omkostningerne, mens vi ikke kan tillade os at beskatte mere.

Vi har behov for at kigge på indtægtssiden – og her mangler jeg at se politiske visioner, særligt fra folk med erfaring i at bage en kage, der bliver stadig større ved samarbejde og holdspil i Folketinget. Det er det, jeg håber at kunne byde ind til. Mine resultater er opnået ved at samle de relevante mennesker og jagte den fælles vision samt ved at sammensætte et mangfoldigt hold. Jeg vil være med til skabe diversitet i Folketinget med min baggrund, passion og erfaring.

God fornøjelse mod en endnu lysere fremtid!

Lars-Christian Brask

Mine 10 bud

1.
Succes for Roskilde
Erhvervslivet er lig med vækst og velfærd

Erhvervslivet skaber velstand og velfærd. Erhvervet er og bliver forudsætningen for de to V’er. Og ved at styrke erhvervet, styrker vi de to V’er. Roskilde skal ved målrettet og indsigtsfuld indsats anerkendes som et bedre sted at drive og starte virksomhed. Det kræver forståelse for erhvervslivet og deres behov. Det sker ved kontinuerlig og tæt dialog.

2.
Gode resultater for Roskilde
Resultater frem for stædighed

Jeg er folkevalgt og er ikke i politik for at gøre det til mit levebrød. Det er mit erklærede mål at gøre det mest rigtige for borgerne med afsæt i fakta. Politik skal tænkes og udføres med respekt for fremdrift og velstand. Som politiker skal jeg huske hvem min arbejdsgiver er – og det er alle borgere i Roskilde. Jeg vil gøre det rigtige og ikke kun det mest populære. Jeg er i politik for at skabe fremdrift og velstand så længe jeg får mandat dertil.

3.
Kloge beslutninger i Roskilde
Sund fornuft er forudsætningen for beslutninger, der gør i morgen bedre

Sund fornuft bør aldrig gå af mode. Mine beslutninger er baseret på erfaring, indsigt i fakta og viden, samt oplysninger fra de mange mennesker jeg møder i hverdagen.

4.
Klar tale
Jeg kan godt lide klar tale og klar retning

”Sig det som det er – og gør noget ved det”. At være ærlig og åben, at opstille langt færre regler, og gøre tingene meningsfuldt og effektivt.

5.
Samarbejde i Roskilde
De bedste resultater opnås ved dialog, vidensdeling og refleksion

De bedste resultater opnås ved dialog, vidensdeling og refleksion. Sådan agerer jeg i politik, såvel som privat. Jeg har været i opposition i syv år og har lært, hvordan de bedste resultater skabes i et tæt, produktivt og lydhørt samarbejde – og også hvordan jeg skaber en retning i netop det samarbejde.

6.
Det gode familieliv i Roskilde
Familieliv, unge og ældre

Vi har alle sammen et vidt forskelligt familiemønster og udgangspunkt for hvordan vi lever gennem forskellige faser af livet. Derfor er det vigtigt, at vi kan bo og leve med frihed til at vælge de bedste vilkår for vores livssituation uanset om man er barn, ung, voksen eller senior. Det kræver en tidssvarende infrastruktur, uddannelsesmuligheder, jobmuligheder, unge- og ældreinstitutionstilbud samt et liv uden frygt for kriminalitet. ’Hele’ livet skal altid prioriteres i vores måde at drive politik på.

7.
Omhu i brugen af skatteborgernes penge
Som politiker har man et stort ansvar for at bruge andre menneskers penge på en fælles service

Det kræver respekt for hvordan pengene prioriteres og bruges til gavn for så mange som muligt i fællesskabet, ikke mindst for de der ikke kan tage sig af sig selv.

Ødsleri på prestigeprojekter og kunstbroer mv. kommer ikke til at ske, hvis jeg vinder 16. november. Pengene skal primært bruges på ”varme hænder”.

Borgeren skal have ret til at vælge – og fravælge – efter behov for den service der danner rammen om velfærdsstaten.

8.
Verdens bedste uddannelser i Roskilde
Uddannelse er vejen til velstand

Vi bor og lever i en uddannelsesby. Det skal vi pleje, udvikle og forædle. Fremtiden og vores velstand afhænger af at langt de fleste får en uddannelse. Ikke kun som akademikere, men også som lærere, sygeplejersker, sundhedsmedarbejdere, politibetjente, kontor- og handelsmedarbejdere, frisører, håndværkere osv.

Talent, ildhu og passion har drevet vores samfund frem – det skal plejes og udfoldes.

9.
Respekt for ældre i Roskilde
Vi må aldrig blive for travle eller åndsfattige

…og glemme, hvem, der har givet os den platform af velstand og velfærd at leve fra. Vores ældre medborgere skal behandles værdigt og passes på som de har passet på og skabt samfundet før os.

10.
Sundt miljø i Roskilde:
Sundhed og miljø skal gå hånd i hånd

I min hverdag har jeg stort fokus på at der kommer så lidt kemi i grundvandet og i vores munde som muligt. Jeg er deltager i og støtter aktivt forskning og udvikling af sundere og mere bæredygtige metoder i alt fra arbejdsmiljø, medicin, energi, mad, byggeri og til transport. Det er usundt ikke at gå efter en renere by, fjord og land og sundhed er forudsætningen for et godt liv.

Efterord

Jeg har beskrevet nogle af mine tanker, visioner og synspunkter, så du har fået en mulighed for at vurdere relevansen af noget af det, som jeg har på hjertet. Derudover har du læst om en række af de mulige løsninger, som jeg ser dem, og som jeg vil kæmpe for.

Der er udfordringer foran os, der skal træffes store og også nogle svære beslutninger, men det er nødvendigt, fordi vi desværre ikke har ubegrænsede midler og ressourcer til rådighed.

Flere har behov, og der er færre til at betale for det, men samtidig forventer de fleste, at udbuddet af vores velfærdsydelser forbliver så intakte som muligt. Jeg er optimist og tror, at vi bør få muligheden for selv at prioritere nogle af de behov, der spares op til via skatten. Ikke alle, men nogle få.

Politik er visioner for, hvordan fremtidens samfund skal indrettes. Politik er tilvalg og fravalg af brug af offentlige midler og ressourcer. Politik er prioritering af de penge, der er kommet i statskassen fra eksport, skatter og afgifter.

Jeg vil give tilbage til det fællesskab, som gav mig muligheden og frihed til at udvikle mig. Heriblandt gratis læge og sygehus og gratis uddannelse m.v., som hjalp mig, da jeg var en ung mand på vej. Jeg vil med min erfaring og ihærdighed bidrage til at udvikle vores samfund i en sund og retfærdig retning.

Jeg er altid åben for en dialog om, hvordan vi gør vores samfund endnu bedre, og jeg er til at få fat i på mobil eller e-mail. Sidder jeg i møde eller sover, så er jeg altid den, der svarer, lige så snart jeg kan.

Jeg har valgt et format som en bog, fordi det er et blivende medium og ikke et website, der løbende opdateres, eller en social medieplatform, hvor synspunkter forsvinder i mængden. Jeg synes, det er sundt og ærligt, at du tydeligt kan se, hvad det er, jeg står for.

Jeg er bekymret for, at vi er blevet for forvænte og er blevet et samfund af individer, der mest kræver og glemmer at tage et ansvar for os selv og vores nærmeste. Vi har alle et ansvar for, at vores værdier ikke skrider. Vi har alle et ansvar for at få hinanden med i fællesskabet. Vi er et meget lille samfund i den store verden. Vi har ikke råd til at skabe et delt og splittet land.

Vi skal sammen passe på kloden og vores miljø. Vi skal passe på os selv, det, vi spiser, og den motion, vi dyrker. ”En sund sjæl i et sundt legeme”, siges det jo. Vi har også her et ansvar for vores egen indsats, for vores sundhedssystem bukker under, hvis vi ikke er bedre til at passe på os selv.

 

Vi skal uddanne os til job, og under uddannelsen skal vi mere ud i den virkelige (og store) verden, så vi er bedre klædt på til at skabe værdi for os selv og vores arbejdsgiver, når vi lander på arbejdsmarkedet.

Arbejdsgiver kan også i stigende grad være os selv. Derfor er det også vigtigt, at vi løbende træner og forbedrer vores talenter og understøtter de kommende ledere. En god læremester sagde engang til mig, at ”hvis du tror, du er færdiguddannet, så er du ikke uddannet, men færdig”. Ord jeg har taget med mig gennem livet, og som har præget min tilgang og lyst til at jagte ny viden og større indsigt.

Vi skal som samfund have klare love og regler, men der vil altid være dem, der overskrider grænsen og tester, hvor grænsen går. Det skal vi være bedre til ikke at acceptere. Vi skal kunne tro på, at ordentlighed og ærlighed er vejen frem – også i erhvervslivet.

Vi skal turde påpege, når noget kører ud ad en tangent, som ikke er godt for vores fællesskab. I erhvervslivet har alle seriøse virksomheder whistleblower-ordninger, hvor uregelmæssigheder og uetiske forhold kan rapporteres og behandles fortroligt. Alle seriøse virksomheder har regelsæt for, hvordan de skal opføre sig som gode samfundsdeltagere.

Vi skal have genoprettet tilliden til, at vores institutioner sørger for lov og orden. Vi skal sørge for, at de får styr på deres formål og lever op til vores forventninger om, at de, som ikke gør tingene efter bogen, bliver opdaget og straffet.

Det offentlige skal op i gear. Tænk på det på denne måde:
Hvis vi ikke accepterer en måde at være på hos en virksomhed, så kan vi som kunde heldigvis frit vælge at ‘gå ud ad døren’, og virksomheden, der lever af os som kunder, får det svært, hvis det bliver tendensen, og kunderne med deres magt vælger at ‘stemme med fødderne’. Helt så let er det ikke at
melde sig ud af socialforvaltningen, Finanstilsynet eller Skat.

Det er her, politikerne skal agere og sørge for, at borgeren er i centrum, og at vi håndterer kerneopgaven for netop dem. Uden borgeren, intet fællesskab, og uden fællesskabet, intet samfund.

Heldigvis opfører de allerfleste sig dog som gode og ordentlige samfundsborgere og -deltagere. I nyhedsmedierne er der ikke megen plads til den dybe debat og dialog. Nyhederne kommer i overskrifter og mest med en sensations- og/eller konfliktvinkel. Det er nu engang sådan, hverdagen er, men det er en skam, at der ikke er mere nuance i debatten om vores hverdag og fremtid.

‘One-liner’-kommentarer fylder alt for meget. De hårdtarbejdende politiske håndværkere og meget sagligt debatterende personer har svære arbejdsvilkår og får desværre ikke nok opmærksomhed. Det, synes jeg, er en skam. Vi skal blive bedre til at lytte til hinanden – og det starter med os selv.

Jeg kan ikke ændre det alene, men jeg vil forsøge at være saglig og relevant i min tilgang til mediebrug, og det er også derfor, at jeg har skrevet denne bog.

En klog chef fortalte mig engang, at der ”ingen genveje er i livet, og at de genveje, der er, i de fleste tilfælde leder til tab af omdømme og i værste fald fængsel”, så den ihærdige, ordentlige og målrettede indsats er stadig vejen frem, som jeg ser det.

Jeg vil forsøge at være et godt eksempel på det, og jeg vil sige det, som der er – og gøre noget ved det.

Det siger pressen