Billed af Lars-Christian Brask
Et socialt hjerte, der tager grønt ansvar. Jeg skaber resultater, der sikrer dig trygge rammer og frihed til at vælge selv

Altid klar til dialog

også efter valget: 2563 6000
eller l-cb@privat.dk

“Erhvervserfaring og ledelseserfaring fra det private erhvervsliv er en mangelvare i ledelsen af vores land. Der kan jeg gøre en forskel…”

 

Jeg har skabt jobs og vundet priser i Danmark og internationalt for hold og organisationer, som jeg har stået i spidsen for. Den erfaring og de resultater med fremdrift og udvikling kan også bruges til at lede vores samfundsudvikling sundt, kompetent og ansvarligt.

Jeg vil promovere et samfund i fremdrift. Bevægelse er naturligt. Jeg er ikke bange for at kalde det; vækst. Vækst, der skaber jobs, vinder markedsandele og bygger velstand, så vi får råd til velfærd og til at udvikle os som et bæredygtigt og retfærdigt samfund.

Jeg vil bruge min erfaring til at skabe råderum og personlig frihed, så du får mulighed for at skabe en god tilværelse for dig og din familie.

Jeg vil udvikle vores samfund ved fokus på at virkelyst og initiativ belønnes. Det skal betale sig at arbejde, uddanne sig, investere, løbe en risiko og yde en indsats. Topskatten skal væk og et højere grundfradrag indføres.

Jeg vil kæmpe for, at vi beslutter, så det gavner produktivitet, der betaler for velstanden og velfærden. Det betyder bl.a. færre regler og forenkling af love, regulativer og direktiver. Det betyder også færre uproduktive jobs til at administrere mange af disse overkomplicerede og formynderiske regler.

Jeg vil have autonomi til vores ledere i institutionerne med fokus på kerneopgaverne for velfærdsstaten.

Jeg står for en bæredygtig tilgang til drift af vores samfund med CO2-udslip som erkendt udfordring og bevarelse af rent grundvand som indsatsområde.

 

“Jeg tror på, at alle i Danmark er en ressource. Det skal vi forædle og sætte fokus på. Vi kan alle bidrage og alle skal være med på holdet…”

 

Uddannelse til job og viden er et centralt konkurrenceparameter, så mit fokus vil også være på, at vi får uddannet til forskning, udvikling og flere praktikere inkl. håndværkere.

Et hvert samfund blomstrer, når der er mobilitet og tidssvarende infrastruktur både på skinner, asfalt, fiber og G-netværk. Der er alt for mange ”sorte huller” på Sjælland. Det vil jeg være med til at få udbedret.

Lars-Christian Brask

Erfaringsbaggrund

Bankuddannet med efteruddannelser på bl.a. CBS, Oxford University, Columbia Business School, Institute of Directors, International Management School m.fl.

Jeg har været selvstændig og iværksætter siden jeg var teenager:
Booker, band- og tourmanager i musikbranchen (Gnags, Poul Krebs, Aqua m.fl.).Finansmand (bl.a. med egen bank i London) i over 30 år.

Holdleder for selskaber der;
– bygger skoler, hospitaler, boliger og institutioner,
– forsker og laver bæredygtige løsninger, genanvendelse og rent grundvand
– udvikler ny medicin og teknologi
– uddanner til bestyrelser og ledelse
– informerer og guider om psykisk sundhed hos unge
– økologi og økologiske fødevarer

Debatindlæg og kronikker om ledelse, samarbejde, vækst, samfundsudvikling, bæredygtighed, mobilitet, kystsikring, ansvarlighed, a-kraft, netværk, investering mv. i bl.a. Berlingske, Jyllands Posten, Dagbladet, Børsen, Altinget, Bloomberg, The Independent, EuroBusiness, The Times m.fl.

Foredrag og konferenceindlæg løbende i hele Europa. Facilitering og ledelse af netværk. Coaching af erhvervsledere.

To bøger om samfundsudvikling; ”Vilje til Forandring” (2015) og ”Sig det som det er – og gør noget ved det” (2019).

Fire succesfulde valgkampagner.
Tre til byrådet (valgt med over 1000 personlige stemmer – hver gang) og et enkelt folketingsvalg (suppleant med 2345 personlige stemmer)

Film